Pengertian Paguneman

Berikut ini penjelasan tentang Paguneman

Paguneman (percakapan) nyaeta kagiatan nyarita dua arah (dialog).
Paguneman biasana dilakukeun ku dua urang bisa oge leuwih.
Paguneman mah beda jeung wawancara. Ari wawancara mah, enya oge duaan,
tapi saurang gawena ukur nanya jeung nu saurang deui ukur ngajawab.
Dina paguneman, urang kudu merhatikeun jeung saha urang ngobrol teh,
naha ka saluhureun, ka sasama atawa ka sahandapeun.
Pasti kudu aya bedana ngobrol ka saluhureun atawa ngobrol ka sahandapeun.
Mun ka saluhureun, Kudu bisa ngagunakeun basa ragam hormat.
Beda deui ari ka sasama mah urang teh bisa ngagunakeun basa nu biasa.

Sumber : jompayband.blogspot.com

Add a Comment